Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Reserveren

De reservatie blijft 5 dagen na de aanvraag optioneel en wordt definitief na ontvangst van het voorschot van 30% op het totale huurbedrag van uw verblijf (excl. Huurwaarborg).
 
Rekeninghouder: DE WANDELAAR
IBAN: BE95 7805 9237 3858
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: naam + verblijfperiode + aantal personen.
 
De betaling van het voorschot houdt in dat u instemt met het huisreglement en de algemene voorwaarden zoals hierna beschreven.
 
14 dagen vóór de verhuurdatum wordt het saldo van het totale huurbedrag, aangevuld met de huurwaarborg van 200 euro, gestort op hogervermelde rekening.
 
Bij niet naleven van deze betalingstermijnen behoudt de verhuurder zich het recht om de reservatie te annuleren.
 
Indien er na het verblijf in gezamenlijk overleg geen schade is vastgesteld, en alle huurvoorwaarden werden nageleefd, wordt de huurwaarborg binnen de week (7 dagen) integraal teruggestort.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 3 weken (21 dagen) vóór de verhuurdatum. Bij annuleren na deze periode wordt het voorschot integraal ingehouden.
 
De verhuurder behoudt zich het recht om het huurcontract op te zeggen in geval van overmacht zoals brand, stormschade…De verhuurder is in die uitzonderlijke situatie geen vergoeding verschuldigd aan de huurder. In voorkomend geval worden het voorschot, de huurwaarborg en eventuele andere ontvangen huurgelden onmiddellijk teruggestort.

Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet worden aansprakelijk gesteld voor diefstal, ongevallen of  schade, ook aan derden, tijdens uw verblijf.
Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd, waarbij alleen het Belgisch recht van toepassing is.