Het huisreglement

Het huisreglement

Goede afspraken

Goede afspraken zijn de basis van wederzijds vertrouwen en de garantie voor uw privacy en rust tijdens uw verblijf.
 • In alle gevallen wordt gehandeld als een goede huis(moeder)vader. Onder het motto: wat u thuis niet doet, doet u ook hier niet.
 • Het logies is binnen overal rookvrij.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Geen fuiven of gelijkaardige evenementen.
 • Kamperen is eveneens niet toegestaan.
 • Het meubilair, binnen, wordt niet verplaatst.
 • Voor het welzijn van uw nachtrust hou het muggengaas zorgvuldig dicht.
 • ’s avonds of bij uw afwezigheid worden voor uw veiligheid alle deuren afgesloten.
 • De hoofdverwarming is thermostatisch ingesteld in tijd en temperatuur. Mocht u alsnog een andere temperatuur wensen dan kunt u de individuele thermostaten in de kamers zelf bijstellen.
 • Mocht u bij aankomst schade of een tekortkoming vaststellen, breng ons daarvan onmiddellijk op de hoogte.
 • Als verhuurder behouden wij het recht om het verhuurde logies te betreden.

Aankomst- en vertrekuur

 • Bij aankomst is het logies beschikbaar vanaf 10u of op afspraak.
  • Er is iemand ter plaatse om u te verwelkomen.
  • Bij onze eventuele afwezigheid wordt afgesproken waar de sleutel zich bevindt.
 • Bij vertrek wordt het logies uiterlijk om 18u verlaten.
  • Alle lokalen zijn opgeruimd en bezemschoon. Niet dweilen.
  • De eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs.
  • De gebruikte handdoeken en het bedlinnen worden verzameld in de wasmanden in de bergruimte bij de douches.
  • De vaatwasmachine is leeg.
  • Er is, na overleg van het vertrekuur, iemand ter plaatse om samen met u uw verblijf af te sluiten.

Afval sorteren

We houden er erg aan dat er wordt gesorteerd: restafval, PMD, GFT en papier.
De afzonderlijke afvalstromen  kunnen tussentijds geledigd worden in de grotere bakken voor respectievelijk restafval, PMD en GFT onder het afdak van de schuur.
Het papier en karton wordt ook daar afzonderlijk verzameld.
Glas, vooraf gereinigd, wordt onmiddellijk in de glascontainer gedeponeerd onder het afdak van de schuur.
Verse vuilniszakjes liggen ter beschikking in de bergruimte bij de douches.
 
BEDANKT OM HET HUISREGLEMENT TE RESPECTEREN.