Background 1

Privacybeleid

Deze website is eigendom van EMZ DE WANDELAAR
Contactgegevens: Herman De Graeve Landelijk Logies De Wandelaar Kalkovenstraat (West),1 8954 Westouter.
Tel: 0032 474 415 684 of 0032 57 335 572
e-mail: info@dewandelaar.be
Ondernemingsnummer: BE 0675.323.304
RPR: Ieper

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site met inbegrip van logo, foto's en teksten is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Wandelaar.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
De Wandelaar levert een inspanning om de informatie volledig, juist en nauwkeurig bij te houden. Ondanks deze inspanning kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht dit het geval zijn of informatie via de site onbeschikbaar zijn dan zal De Wandelaar het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De Wandelaar kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen die via de site ter beschikking worden gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site kan om het even wanneer zonder kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.
De Wandelaar kan de goede werking van de website niet garanderen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of het tijdelijk onbeschikbaar zijn ervan.
De Wandelaar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Privacy beleid

De Privacy wet verleent aan alle betrokken personen verschillende rechten:

  • recht op informatie: u heeft het recht te weten dat uw gegevens verwerkt zullen worden en waarom dat gebeurt.
  • recht op verbetering: u kunt kosteloos onjuiste gegegevens laten verbeteren of onvolledige, irrelevante of verboden gegevens laten wissen.
  • recht op toegang: u moet de nodige controle kunnen uitoefenen over uw verwerkte persoonsgegevens.
  • recht op verzet: u heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens
  • recht op de overdraagbaarheid van gegevens

De Wandelaar verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring.

verwerking van de persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens van onze gasten worden verwerkt voor gasten- en orderbeheer zoals gastenadministratie, opvolging reservaties, wettelijk verplichte enquêtes van FOD Economie, facturatie en occassioneel verzenden van gepersonaliseerde reclame. De verwerking van de persoonsgegevens zoals hierboven aangeduid, worden verwerkt door Herman De Graeve, zaakvoerder van De Wandelaar.
rechtsgrond van de verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 toestemming.
De gast heeft ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
overmaken aan derden
Is niet van toepassing
bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor het gastenbeheer worden bewaard gedurende de termijn nodig om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
recht van inzage
Onze gasten hebben op elk ogenblik recht op inzage van hun opgeslagen persoonsgegevens.
klacht
De gast beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: commission@privacycommission.be